ایمن آفرینان ارتفاع
سيستم كاربري
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

safetynet موسسه خیریه همدم فتح المبین

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط (جاذب انرژی)

استاندارد ملی ایران ISIRI

10300
1ST.Edition

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع( ابزار جاذب انرژی)


 

Personal protective equipment against falls

from a height - Energy absorbers

 


پيشگفتار 

استاندارد" تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع -  ابزار جاذب انرژي" كه پيشنويس آن در كميسيونهاي مربوط توسط (موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) تهيه و تدوين شده و در سيصد و سي و يكمين اجلاس كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 62/21/68 مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين ،بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

 

منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:

 

 EN355 -2002:Personal protective equipment against falls from a height Energy absorbers


" تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع - ابزار جاذب انرژي" 

 

هدف ودامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ،مشخص كردن الزامات، روشهاي آزمون، نشانهگذاري، اطلاعات ارائه شده  توسط سازنده، و بسته بندي براي ابزار جاذب انرژي ميباشد. ابزار جاذب انرژي مطابق اين استاندارد به عنوان اجزاء سر هم با يك لنيارد، نقاط تكيهگاه يا هارنس تمام بدن و يا در تركيب با هر يك از آنها به كار ميرود  .

تركيب ابزار جاذب انرژي ولنيارد، هنگامي كه به يك هارنس تمام بدن مشخص شده در استانداردEN361 وصل شود ،يك زير مجموعه تشكيل دهنده سيستمهاي مهارسقوط تحت پوشش استاندارد EN363 را به وجود ميآورد.

مهارهاي سقوط دراستاندارد EN353-1,EN353-2,EN360  مشخص شدهاند  .

 

 

مراجع الزامي

مدرك الزامي زيرحاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده، همواره آخرين ويرايش و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است.

 

 

 

 

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

 

EN354:2002 ,Personal perotective equipment against falls from a hight-lanyards

 
 
ادامه مطلب 


           
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایمن آفرینان ارتفاع می باشد.
www.eemenafarinan.com

طراحی سایت و بهینه سازی سایت: سینام (ایرسئو)

The charm of a man is not only reflected in the breitling uk appearance, but also through the connotation of fake rolex training out. Attractive men not only pay attention to maintaining personal image, but also to distribute the rolex uk mature wisdom, low-key introverted light. And a good men's watches, but also must be a high value of color, temperament, good quality meter. The new launch of the fake hublot watches Chanel mechanical watches MONSIEUR CHANEL DE, is such a special for men to create, to bring the infinite charm of the wrist watch.